Internet & Automatizace

Schopní lidé z regionu

fiMon wifi

Firemní aplikace

řada lidí považuje Excel za "nutné zlo", se kterým může pracovat. My si naopak myslíme, že jde o velmi kvalitní a robustní nástroj přitomný téměř v každé firmě. Když se na Excel podíváme jako na prostředí, ve kterém je možná zpracovávat a prezentovat data vidíme, že je to plnohodnotný nástroj, který dokáže pracovat jako plnohodnotná firemní aplikace s tou obrovskou výhodou, že je to stále ten známý nástroj, se kterým denně pracujeme. Velké systémy jako je SAP, IFS a další ERP systémy nutí uživatele zadávat řadu údajů do jejich prostředí, ale když se podíváte jak si lidé ve firmě předávají údaje, tak zjistíte že výstupy z těchto systému jsou pak stejně následně zpracovávány pomocí Excelu.

VBA formulare My umíme těchto výhod využít na navrhnout Excel aplikace tak, aby pracovali s formuláři, ukládali data přímo do databáze a bylo možné s tabulkou pracovat v týmu a produkovat přehledné reporty přímo v Excelu. řada pdajů se také může brát přímo z velkých systému SAP a podobně pomocí datových napojení. Je to přímá cesta, která zvyšuje efektivitu a zachovává práci ve známém prostředí se všemi krásnými funkcemi akcelu jako je filtrování, grafy, kontingenční tabulky a podobně.
Uživatel tak pracuje v jednom - známém - prostředí, kde může pracovat přímo s tabulkou dat a pokud potřebuje s daty manipulovat - přidávat/měnit/odebírat - může používat formuláře, které vytvářejí kontrolované prostředí. Formuláře také často obsahují číselníky a pokud uživatel údaje zadává, tak i validaci vstupních údajů. Dá se tak vytvořit klasická aplikace běžící v okně Excelu. Snadné a jednoduché.

SQL data Řada nástrojů začíná tak, že je to prostě klasický excel, ale časem se narazí na nemožnost dohledat historii, nebo na souběžný přístup, který ani sdílený režim excelu nedokáže úplně vyřešit. Pak je možné data naimportovat do SQL databáze (Ms SQL, Postgres a další) a pomocí datového napojení tato data ukazovat v Excelu. Databáze je kontrolované prostředí, které umožňuje ukládat kdo, kdy a co změnil. Je možné zde zavádět přstupová opraávnění a podobně. Data jsou v bezpečí, strukturovaná a použitelná pro další nástroje - jako jsou reporty.

Tyto nástroje jsou vyráběny na zakázku, přesto jsou všechny založeny na 3 vrstvé architektuře a na prověřeném principu model-presenter-form. Pro více informací nás prosím kontaktujte.