Internet & Automatizace

Schopní lidé z regionu

fiMon wifi

Dohledový systém

VBA formulare Průmyslové provozy včetně IT zařízení jsou vybavovány celou řadou senzorů, čidel i zařízení s možností ovládání a sledování. využívají se k tomu zařízení kompatibilní s Modbus TCP protokolem, připadně pomocí vlastních API. Takové provozy můžeme efektivně sledovat a případně na základě tam vzniklých událostí spouštět poplachy a upozonovat na nestandardní stavy pomocí emailu, případne SMS.

VBA formulare Systém fiMon se zaměřuje na oblast dohledu, kde je schopen pracovat v prostředí několika čidel i v prostředí několika tisíc signálů z celé řady technologií. Vyhodnocuje hodnoty v nastavených intervalech a sleduje jestli jsou hodnoty v rámci stanovených mezí. Pokud najde odchylku, spouští poplach a přednastaveným způsobem informuje obsluhu. Systém obsahuje modul pro zobrazení průběhu hodnot pomocí grafu. Obrazovky jsou zpřístuněny pomocí webového prohlížeče a je tak možné monitorovat stav odkudkoliv z Internetu - případně v rámci firemní sítě. Systém ukládá data do SQL databáze a je tak možné další zpracování pro účely reportingu a podobně.